محصولات
راهکارها
قیمت گذاری
منابع دانش
خدمات سازمانی
محصولات
محصولات ویژه
دسته‌بندی بر اساس عملکرد
خدمات سازمانی

مسیر شغلی در ابر آروان

ما در ابر آروان همه‌ی تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا برای هر آروانی فرصت رشد برابری را فراهم سازیم. ترسیم مسیر شغلی و تشریح بازوبندهایی که روش‌های عبور از این مسیر را فراهم می‌کند، می‌تواند گام‌های موثری که هر فرد برای رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است، را روشن سازد.
برای آگاهی بیش‌تر در این زمینه لازم است در ابتدا با دو زیربنای اصلی ساختار فرهنگی ابر آروان آشنا شویم: پذیرش مسوولیت و توزیع قدرت. توزیع قدرت به این معنا که یک فرد به‌جای همه و برای همه تصمیم نگیرد و هر کس در چارچوب قوانین، قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب را در حوزه‌ی مربوط به خود داشته باشد.
ایده‌ی ابتدایی بازوبندهای پهلوانی در سال ۹۵، همراه با فرمول حقوق شفاف شکل گرفت و هر سال تلاش کردیم تا این مسیر را بهبود دهیم. در این زمینه با نمونه‌های زیادی در سازمان‌ها و استارت‌آپ‌ها روبه‌رو شدیم که برخی از آن‌ها به کمک‌مان آمد. بر این اساس و با توجه به زیربنای فکری و اصول بنیادی‌مان، ما مسیر شغلی آروان را بر پایه‌ی ساختار بازوبند شغلی تعریف کردیم. در این روش به‌جای آن‌که یک مدیر ارشد، مسوول تعیین حقوق و جایگاه فرد در سازمان باشد، هر کس می‌تواند از طریق جدول بازوبند شغلی، مسیر پیش‌روی خود را انتخاب و بر پایه‌ی آن نقاط رشد و توسعه‌ی شخصی‌اش را هدف‌گذاری و برای رسیدن به آن تلاش کند.

ساختار بازوبندی

با توجه به ساختار آروان این بازوبند، بارزترین نشانه‌ی رشد، پارامتر اصلی تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها، مهم‌ترین عامل تعیین حقوق و توزیع ۵درصد از فروش فصلی ابر آروان است. بنابر این، هر تغییر یا اصلاحی روی ساختار آن با وسواس بسیاری انجام می‌شود و طراحی جدول کسوت نیز در همین راستاست.
جدول کسوت شامل شایستگی‌های تخصصی (در چهار بُعد دانش، گستردگی، یادگیری و توزیع) و شایستگی‌های عمومی است. ما در هر کسوت، میزان شایستگی مورد انتظارمان را مشخص کرده‌ایم.
از کسوت خاسته به بعد هر کسوت شامل سه مرحله میشود، که ویژگی‌های خاص خود را دارد و نحوه‌ی تشخیص آن به‌شکل زیر است:
نو: زمانی که فرد پارامترهای کسوت را پر می‌کند اما این پارامترها یک‌بار و در یک حوزه‌ی دیده شده است.
کسوت بدون پیشوند-پسوند: زمانی که فرد تمامی پارامترها را دارد و در حوزه‌‌های مختلف و به تکرار، این پارامترها را در زمینه‌های متفاوت کاری خود نشان داده است.
کهن: زمانی که فرد پارامترهای کسوت بعدی را داراست ولی هنوز نمی‌تواند به‌شکل کامل کسوت بعدی را کسب کند.
هم‌چنین از کسوت ساخته به بعد، مسیرهای شغلی نیز جدا می‌شود که در شایستگی‌های عمومی باهم متفاوت هستند.
در شکل زیر مسیرهای شغلی در نمایی کلی قابل مشاهده است.
برای کاهش خطای تصمیمگیری کیفی، فاصله گرفتن از تصمیم‌گیریهای فردی و هم‌چنین تعیین و تشخیص کسوت‌ها، دو کمیته‌ی فنی و اجرایی تشکیل داده‌ایم.
 • کمیته‌ی فنی: از نماینده‌ی راهبری فنی، نماینده‌ی فرهنگ و سه عضو از تیم اجرایی، که با رایگیری عمومی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌شود.
 • کمیته‌ی اجرایی: از نماینده‌ی راهبری اجرایی، نماینده‌ی فرهنگ، سه عضو از تیم فنی، که با رایگیری عمومی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌شود.
امسال با توجه به بازبینی در جدول کسوت سال‌های گذشته و بازخوردهای دریافتی آروانی‌ها، تلاش کردیم جزییات بیش‌تر و دقیق‌تری را در نظر بگیریم. از این رو لازم است هر آروانی با توجه به هر شایستگی، مستنداتی را در درخواست خود بیاورد تا کمیته‌ها بتوانند تصمیم درست‌تری اتخاذ کنند.

جدول سطوح کسوت

ساخته
برومند
دلیر
دلاور
رادکسوت
دانش
 • کارهای متنوعی که نیازمند حدودی از برنامه‌ریزی است را انجام می‌دهد.
 • کارهای متنوع و نسبتن پیچیده‌ای که نیازمند داشتن مهارت بالا و برنامه‌ریزی دقیق هست را انجام می‌دهد.
 • امکان‌های تعیین شده را با کیفیت بالا پیاده‌سازی می‌کند.
 • مشکلات و باگ‌ها را شناسایی و برطرف می‌کند و از کیفیت کارها به‌شکل سیستماتیک اطمینان می‌یابد. (تست، کراس چک و..)
 • گره‌های اساسی در کار را تشخیص می‌دهد.
گستردگی
 • برای انجام وظایفش به حدودی از دانش در چند حوزه‌ی مختلف نیاز دارد.
یادگیری
 • تلاش زیادی برای کسب مهارت و دانش جدید می‌کند و در حوزه‌ی جدید با متخصصان آن، شبکه‌سازی می‌کند.
توزیع
 • می‌تواند پاسخ پرسش‌های نسبتن پیچیده را در حوزه‌ی کاری خود بدهد.
دانش
 • خدمات حرفه‌ای یا مدیریتی به دیگران ارایه می‌کند.
 • در بخش‌هایی از محصول مالکیت دارد.
 • بهترین الگوها را برای انجام دادن فرآیندها، ارایه و پیاده‌سازی می‌کند.
 • راهکارهایی برای تست کاربردی محصول، ساختار و ساز و کارها ارایه می‌دهد.
 • برای انجام کارهای بزرگ، آن‌ها را به کارهای کوچک‌تر تقسیم می‌کند.
 • افراد جدید را راهنمایی و حمایت می‌کند.
گستردگی
 • پروژه‌هایی که در آن افرادی از تخصص‌های گوناگون مشغول به کار هستند را پیش می‌برد.
یادگیری
 • دانش خود را در حوزه‌ی‌ کلی و مادر گسترش می‌دهد.
توزیع
 • از پاسخ دادن صرف به دیگران فراتر می‌رود و برای حل مشکلات تخصصی به آن‌ها کمک می‌کند.
دانش
 • خدمات بسیار پیشرفته یا خاص به دیگران ارایه می‌دهد. در یک حوزه‌ی تخصصی رهبری کامل دارد.
 • در کارهایش استانداردها را تعیین و پیچیدگی‌ها را برای دیگران کم می‌کند.
 • تجربه‌ی طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای داده‌محور در حوزه‌ی فعالیت خود را دارد.
 • ریسک‌ها و مشخصات فنی هر پروژه را می‌شناسد و تعیین می‌کند.
 • دیگران را به‌شکل کاملن تخصصی هدایت می‌کند.
گستردگی
 • دانش عمیقی در یک حوزه‌ی کاری دارد و در هماهنگی گروه‌های تخصصی مختلف، تواناست.
 • روی پروژه‌هایی که از گروه‌های مختلف تشکیل شده، کار می‌کند.
یادگیری
 • دانش خود را در حوزه‌ی‌ کلی و مادر گسترش می‌دهد.
توزیع
 • مانند یک مشاور سیار هست و به دیگران برای بهبود عملکردشان فعالانه کمک می‌کند.
 • از گسترش تکنولوژی یا دانش جدید در شرکت حمایت و برای آن تلاش می‌کند. عامل تغییر و پیشبرد دانش و تکنولوژی در سازمان است.
دانش
 • در سطح ملی شناخته شده و مرجع است.
 • در سطح مجموعه‌ی محصولات/ فرآیند‌ها/ ابَر سازوکارها مالکیت دارد.
 • برای سیستم‌ها و تیم‌های گوناگون و پروژه‌های بلند مدت برنامه‌ریزی و کارهای مهم شرکت را به‌خوبی اولویت‌بندی می‌کند.
 • با همکاری راهبر فنی، اجرایی و معماران سازمان، در انتخاب تکنولوژی یا متدولوژی مناسب، همکاری می‌کند و در مسیریابی توسعه‌ی جدید نقش اساسی دارد.
 • دانش تخصصی عمیق در حوزه‌ی‌های مربوط به کسب و کار دارد و راه‌حل‌های مختلف را به‌شکل عمیق و جدی بررسی می‌کند.
 • بین هزینه، مناسب بودن سیستم، تطبیق‌پذیری مشتری و سازمان تعادل برقرار می‌کند و تصمیم بهینه می‌گیرد.
 • فرایند تصمیم‌گیری را مستند می‌کند.
گستردگی
 • می‌تواند واحد یا سازمانی که در چند حوزه‌ی مختلف کار می‌کند را هدایت کند.
یادگیری
 • دانش خود را در حوزه‌ی‌ کلی و مادر گسترش می‌دهد.
توزیع
 • سیستم‌ها را با دانش و تجربه‌ی روز دنیا بهبود می‌دهد.
 • به توزیع دانش در سطح کشور می‌پردازد.
دانش
 • در حوزه‌ی تخصصی خود در سطح بین‌المللی شناخته شده و مرجع است.
گستردگی
 • در روابط برون شرکتی تاثیرگذار و هدایت‌کننده است.
یادگیری
 • به ایجاد و تغییر لبه‌های دانش در حوزه‌ی تخصصی خود می‌پردازد.
توزیع
 • دانش را در سطح جهانی توزیع می‌کند.