محصولات
راهکارها
قیمت گذاری
منابع دانش
خدمات سازمانی
محصولات
محصولات ویژه
دسته‌بندی بر اساس عملکرد
خدمات سازمانی

یک Command Line برای هر محصول

رابط کاربری کامند لاین (Command Line Interface) ابزاری برای کار با محصولات ابر آروان از راه ترمینال است. به کمک این CLI، که برای هر سرویس به‌شکل جداگانه ارایه خواهد شد، می‌توانید به‌سادگی و بدون نیاز به استفاده از پنل کاربری، از محصولات ابری آروان استفاده و آن‌ها را مدیریت کنید.

مزیت‌های CLI ابر آروان

اگر کار با رابط‌های خط فرمان را به رابط‌‌های کاربری گرافیکی ترجیح می‌دهید، CLI ابر آروان ابزاری مناسب برای شما است. به کمک CLI یکپارچه‌ی ابر آروان و تنها با چند دستور ساده، امکان بررسی لاگ‌ها، مدیریت منابع و استقرار اپلیکیشن‌ها را نیز در اختیار خواهید داشت.

به‌وسیله‌ی این ابزار متن‌باز می‌‌توانید تنها از طریق کامند، محصولات ابری و زیرساخت ابری مورد استفاده‌ی خود را به‌شکلی امن و سریع راه‌اندازی، پیکربندی، مدیریت و کنترل کرده و روی آن تغییرات لازم را اجرا کنید.