محصولات
راهکارها
قیمت گذاری
منابع دانش
خدمات سازمانی
محصولات
محصولات ویژه
دسته‌بندی بر اساس عملکرد
خدمات سازمانی

میرورهای نرم‌افزاری لینوکس روی ابر

مخزن نرم‌افزاری لینوکس ابر آروان، مجموعه‌ای کامل از ریپازیتوری‌های محبوب‌ترین توزیع‌های گنو/لینوکس است که بر بستر ابری ذخیره شده‌ تا شما بتوانید آخرین به‌روزرسانی‌ها و تغییرات نرم‌افزاری را از نزدیک‌ترین نقطه‌ی جغرافیایی دریافت کنید.

در حال حاضر ابر آروان ریپازیتوری‌های اصلی اوبونتو، دبیان، سنت او‌اس، آرچ لینوکس، لینوکس آلپاین، مانجارو و اپن‌سوزه را روی زیرساخت ابری خود میزبانی می‌کند و آن‌ها را در دسترس جامعه کاربری قرار می‌دهد.

ریپازیتوری‌های سریع و به‌روز گنو/لینوکس

با استفاده از کامندهای زیر، مخازن نرم‌افزاری لینوکس ابر آروان را به سیستم‌عامل‌های خود اضافه کنید.
Ubuntu
Debian
Alpine
Arch Linux
Manjaro
CentOS
OpenSUSE
با ویرایش فایل زیر مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را جایگزین کنید:
sudo nano /etc/apt/sources.list
با توجه به نسخه‌ی اوبونتوی خود، مقدار <RELEASE> را تغییر دهید.
deb http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu <RELEASE> universe
مثال :
deb http://mirror.arvancloud.ir/ubuntu focal universe
نسخه‌های موجود:
22.10 (Kinetic Kudu)
22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
20.04 LTS (Focal Fossa)
18.04 LTS (Bionic Beaver)
16.04 LTS (Xenial Xerus)
14.04 LTS (Trusty Tahr)
با ویرایش فایل زیر مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را جایگزین کنید:
vi /etc/apk/repositories
مقادیر موجود در فایل را کامنت کنید (ابتدای خطوط # قرار دهید) و مقدار زیر را با توجه به ورژن مورد نظر خود اضافه کنید.
https://mirror.arvancloud.ir/alpine/<VERSION>/main
https://mirror.arvancloud.ir/alpine/<VERSION>/community
مثال :
https://mirror.arvancloud.ir/alpine/v3.15/main
https://mirror.arvancloud.ir/alpine/v3.15/community
سپس دستور زیر را اجرا کنید تا اطلاعات مربوط به بسته‌های موجود در مخزن ابر آروان روی سیستم شما اعمال شود:
apk update
نسخه‌های موجود:
v3.0
v3.1
v3.10
v3.11
v3.12
v3.13
v3.14
v3.15
v3.2
v3.3
v3.4
v3.5
v3.6
v3.7
v3.8
v3.9
v3.16
v3.17
با ویرایش فایل زیر مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را جایگزین کنید:
sudo nano /etc/pacman.d/mirrorlist
مقادیر موجود در فایل را کامنت کنید (ابتدای خطوط # قرار دهید) و مقدار زیر را اضافه کنید.
Server = https://mirror.arvancloud.ir/manjaro/stable/$repo/$arch
سپس دستور زیر را اجرا کنید تا اطلاعات مربوط به بسته های موجود در مخزن ابر آروان روی سیستم شما اعمال شود:
sudo pacman -Syyu
با ویرایش فایل زیر مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را جایگزین کنید:
sudo nano /etc/pacman.d/mirrorlist
مقادیر موجود در فایل را کامنت کنید (ابتدای خطوط # قرار دهید) و مقدار زیر را اضافه کنید.
Server = https://mirror.arvancloud.ir/archlinux/$repo/os/$arch
سپس دستور زیر را اجرا کنید تا اطلاعات مربوط به بسته‌های موجود در مخزن ابر آروان روی سیستم شما اعمال شود:
sudo pacman -Syyu
با ویرایش فایل زیر مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را جایگزین کنید:
sudo nano /etc/apt/sources.list
با توجه به نسخه‌ی دبیان خود، مقدار <RELEASE>را تغییر دهید.
deb http://mirror.arvancloud.ir/debian <RELEASE> main
deb http://mirror.arvancloud.ir/debian-security <RELEASE>-security main
مثال :
deb http://mirror.arvancloud.ir/debian bullseye main
deb http://mirror.arvancloud.ir/debian-security bullseye-security main
نسخه‌های موجود:
Debian 11 (bullseye)
Debian 10 (buster)
Debian 9 (stretch)
با ویرایش فایل‌های موجود در مسیر زیر، مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را جایگزین کنید:
sudo vi /etc/yum.repo.d/
ابتدا خطوطی که ابتدای آن‌ها mirrorlist است را کامنت کنید (کاراکتر # را در ابتدای آن قرار دهید) و خطوطی که ابتدای آن‌ها baseurl# است از حالت کامنت خارج کنید (کاراکتر # را از ابتدای خط حذف کنید) سپس آدرس را مطابق زیر تغییر دهید.
برای CentOS 7:
baseurl=http://mirror.arvancloud.ir/centos/$releasever/os/$basearch/
برای CentOS 8:
baseurl=http://mirror.arvancloud.ir/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
برای عملکرد صحیح مخزن در CentOS 8 دستورهای زیر را نیز اجرا کنید:
echo 8-stream | sudo tee /etc/yum/vars/releasever
sudo dnf update --allowerasing
نسخه‌های موجود:
CentOS 7
CentOS 8
با استفاده از دستور زیر مقادیر مربوط به مخزن ابر آروان را به سیستم‌عامل خود اضافه کنید:
for i in "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/debug/distribution/leap/<Version>/repo/oss/ ArvanCloud-Debug" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/distribution/leap/<Version>/repo/non-oss/ ArvanCloud-Non-Oss" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/distribution/leap/<Version>/repo/oss/ ArvanCloud-Oss" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/source/distribution/leap/<Version>/repo/oss/ ArvanCloud-Source" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/update/leap/<Version>/oss ArvanCloud-Update"; \
    do sudo zypper addrepo --priority 1 -f $i;done
مثال:
for i in "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/debug/distribution/leap/42.3/repo/oss/ ArvanCloud-Debug" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/distribution/leap/42.3/repo/non-oss/ ArvanCloud-Non-Oss" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/distribution/leap/42.3/repo/oss/ ArvanCloud-Oss" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/source/distribution/leap/42.3/repo/oss/ ArvanCloud-Source" \
    "http://mirror.arvancloud.ir/opensuse/update/leap/42.3/oss ArvanCloud-Update"; \
    do sudo zypper addrepo --priority 1 -f $i;done
سپس دستور زیر را اجرا کنید تا اطلاعات مربوط به بسته‌های موجود در مخزن ابر آروان روی سیستم شما اعمال شود:
sudo zypper refresh
نسخه‌های موجود:
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
42.3

ریپازیتوری‌های رسمی لینوکس

علاوه‌بر استفاده از مخازن لینوکس ابر آروان، می‌توانید از مخازن رسمی توزیع‌های لینوکس در سیستم‌عامل سرور یا دسکتاپ خود نیز استفاده کنید.