محصولات
راهکارها
قیمت گذاری
منابع دانش
خدمات سازمانی
محصولات
محصولات ویژه
دسته‌بندی بر اساس عملکرد
خدمات سازمانی

توسعه سریع زیرساخت ابری با Terraform

Terraform یک ابزار متن‌باز برای ایجاد و مدیریت زیرساخت ابری به‌ وسیله‌ی‌ مجموعه‌ای از کدهاست که روندی ساده برای استقرار محصول، بر بستر ابر فراهم می‌کند. امروزه راهکار پیشنهادی برای پیاده‌سازی زیرساخت، طراحی به شکل IaC یا مجموعه‌ای از کدهاست تا با کاهش دخالت انسان، امکان استقرار دقیق و سریع زیرساخت فراهم شود. به کمک این ابزار، منابع ابری مورد نیاز شما در فایل پیکربندی ترافرم تعریف می‌شوند و پس از این‌که ترافرم یک طرح قابل اجرا از آن تولید کرد، می‌توانید این پیکربندی را برای استقرار سرویس روی محصولات ابری استفاده کنید و زیرساخت سرویس خود را تست و پیاده‌سازی کنید.

مزیت‌های Terraform Provider ابر آروان

با استفاده از Terraform Provider ابر آروان، تنها به‌وسیله‌‌ی یک پیکربندی واحد، محصولات ابری مورد استفاده‌ی خود را به شکل امن و در کسری از ثانیه راه‌اندازی، مدیریت و کنترل کنید. ترافرم امکان تعریف، پیاده‌سازی و پیکربندی کامل و تکرارپذیر محصولات ابری آروان را در قالب کد برای شما فراهم می‌کند. به‌کمک این ابزار متن‌باز، می‌توانید یک‌بار زیرساخت خود را طراحی و پیکربندی کنید و بارها از این پیکربندی برای پیاده سازی محصولات در دیتاسنترهای مختلف یا محیط‌های Staging و Production استفاده کنید.
Open-Source
یکپارچه با محصولات ابر آروان
کاهش خطای انسانی
امکان بررسی تغییرات پیش از اجرا
طراحی یک زیرساخت تکرارپذیر

پیکربندی Terraform Provider ابر آروان

در حال حاضر Terraform Provider ابر آروان برای محصولات سرور ابری، شبکه توزیع محتوا و فضای ابری ارایه شده و قابل استفاده است. برای استفاده از آن، کافی است مطابق مستندات ابر آروان در Config File خود Resourceهای موردنیازتان را تعریف کرده و ابر آروان را به عنوان Provider معرفی کنید.