محصولات
راهکارها
بازارچه ابری
قیمت گذاری
منابع دانش
راهکارها
راهکارهای ویژه
بر اساس صنعت
بر اساس اندازه شرکت
بر اساس کاربرد
بازارچه ابری

فرصتی برای گسترش دانش ابری

ابر آروان از ابتدای فعالیتش به پشتوانه‌ی متخصصان و کارشناسان خود، تلاش کرده است تا با برگزاری رویدادها و وبینارهای مختلف تخصصی، گامی در جهت گسترش فرهنگ ابرزی شدن، توسعه‌ی اکوسیستم ابری و افزایش دانش محصولی بردارد.
مسابقه‌ی بزرگ ابربازی، پنج دوره رویداد «سوار ابرها» و چندین وبینار تخصصی ابری، دستاورد تلاش ما در این راه است. شما می‌توانید گزارش ویدیویی سوارابرها، رویدادها و وبینارهای مختلف ابر آروان را در این صفحه ببینید.

سوار ابرها
وبینار ها