محصولات
محصولات ویژه
دسته‌بندی بر اساس عملکرد
خدمات سازمانی
سرور بازی ابر آروان

سرور بازی ابر آروان

به کمک سرورهای بازی سریع، قدرت‌مند و پایدار ابر آروان، بدون نگرانی از تامین منابع زیرساختی و پیچیدگی فنی فقط به میزبانی بازی‌های مورد علاقه‌تان فکر کنید. تنها در ۳۰ ثانیه یک سرور بازی سریع با پینگ پایین و منابع دلخواه بسازید.
ساخت سرور بازی

خرید سرور بازی ابر آروان

با راه‌اندازی سرور بازی ابر آروان، به سادگی و با چند کلیک، به میزان دلخواه‌تان هسته‌ی پردازشی ابری (vCore) قوی، دیسک پرسرعت، پهنای باند بالا و ترافیک رایگان دریافت کنید. از میان دسته‌بندی‌های عمومی، پردازشی و حافظه‌ای سرور ابری آروان، بسته‌های پردازشی به‌شکل خاص برای بازی‌هایی با گرافیک بالا و حساس به پردازنده (CPU Intensive) طراحی شده‌اند. پردازنده‌ی این پلن‌ها از Intel Xeon نسل ۴ با حافظه‌ی DDR4 تشکیل شده است.

برای خرید سرور بازی، می‌توانید از میان بسته‌های کاربردی و به‌صرفه‌ی زیر، سرور ویندوز یا لینوکس خود را به تفکیک دیتاسنتر انتخاب و ایجاد کنید.
شهریار
تبریز - ایران
بامداد
تهران - ایران
فروغ
تهران - ایران
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g2-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۹,۷۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۵,۳۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۴۵,۰۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large2
پردازنده
12 CPU
حافظه‌ای
48 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۶۲,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
200 GB SSD
۸۳,۲۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g3-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۲,۷۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-medium3
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۹,۵۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
24 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۳۷,۱۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g3-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۵۲,۲۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-medium1
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
25 GB SSD
۹,۱۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۸,۹۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۳۲,۵۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-large2
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۵۹,۷۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
c3-xlarge1
پردازنده
32 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
100 GB SSD
۱۱۵,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-small1
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۱۴,۴۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-small2
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۳,۵۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۴۱,۷۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۷۸,۱۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
m3-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
128 GB
ذخیره‌سازی
100 GB SSD
۱۵۲,۴۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Ubuntu
Windows
Fedora
Centos
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی نسل ۱
عمومی نسل ۲
عمومی نسل ۳
ذخیره‌سازی
پردازشی
حافظه‌ای
نام
g1-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
200 GB SSD
۶۹,۱۷۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۹۹,۳۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-xlarge3
پردازنده
24 CPU
حافظه‌ای
128 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Fedora
Centos
Debian
Ubuntu
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر
مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر

ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

IP شناور

هنگام ساخت سرور بازی می‌توانید تعداد نامحدودی IP را به‌شکل آنی به سرورهای‌ ابری‌تان اضافه کنید.
ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

دسترسی Root

هنگام ساخت سرور، دسترسی کامل روت برای پیکربندی ونصب ابزارها در اختیارتان قرار می‌گیرد.
ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

مانیتورینگ

ابر آروان تمام منابع سرور بازی‌تان را به‌شکل پیوسته مانیتور می‌کند و نتایج آن را به شما نمایش می‌دهد.
ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

مقیاس‌پذیری

با سرورهای ابر آروان شما می‌توانید با توجه به تعداد بازیکنان، منابع سرورتان را به‌شکل آنی افزایش دهید.
ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

پشتیبان‌گیری

با رایانش ابری آروان می‌توانید به‌شکل مستمر از سرور بازی خود روی دیسک‌های پرسرعت بکاپ بگیرید.
ویژگی‌های سرور بازی ابر آروان

دیسک ابری

علاوه‌بر دیسک‌های SSD، می‌توانید هر تعداد دیسک HDD را با هر حجمی، به سرور ابری خود متصل کنید.

تجربه‌ای پایدار و بدون اختلال در بازی‌های آنلاین با سرور بازی ابر آروان

به کمک نسل جدید سخت‌افزارهای ابر آروان، می‌توانید همه‌ی بازی‌های آنلاین مورد علاقه‌ی خود را بدون لَگ، تاخیر یا قطعی اجرا کنید. زیرساخت قابل اطمینان و قابلیت‌های متعدد سرور بازی ابر آروان، امکان راه‌اندازی بازی‌های محبوبی مثل ماین‌کرافت (Minecraft)، کانتر استرایک (Counter Strike – CS:GO)، فری فایر (Free Fire)، راست (Rust) و صدها بازی دیگر را با پینگ پایین در اختیارتان قرار می‌دهد.
برای ایجاد تجربه‌‌ای مطلوب از میزبانی بازی‌های آنلاین، کافی است در یکی از دیتاسنترهای ابر آروان سرور بسازید و شروع به بازی کنید.
ساخت سرور بازی

مزایای خرید گیم سرور ابر آروان

با خرید سرور گیم ابر آروان، این امکان در اختیارتان قرار می‌گیرد تا به راحتی بازی‌های آنلاین و چند نفره را میزبانی کنید. علاوه‌بر آن، با استفاده از گیم سرور پرسرعت ابر آروان، می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید.
پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی فنی رایگان و شبانه‌روزی در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و ۷ روز هفته
دیتاسنتر ایرانی
دیتاسنتر ایرانی
افزایش چشم‌گیر سرعت دسترسی برای کاربران در دیتاسنترهای پرسرعت ایرانی
فعال‌سازی ساده
فعال‌سازی ساده
راه‌اندازی سریع و آسان گیم سرور بدون پیچیدگی‌ها و دغدغه‌های فنی
تاخیر کم
تاخیر کم
کم‌ترین تاخیر در سرور با توجه به موقعیت جغرافیایی دیتاسنترها
امنیت بالا
امنیت بالا
امکان پیکربندی فایروال پیشرفته برای امنیت بیش‌تر سرورهای ابری
یکپارچه با CDN
یکپارچه با CDN
یکپارچه با CDN ابر آروان با ده‌ها پاپ‌سایت پرسرعت در سراسر جهان
پرسش‌های رایج
پاسخ پرسش‌های مهم خود درباره‌ی سرور بازی را در این بخش پیدا کنید.
سرور بازی چیست؟
سرور بازی چیست؟

بازی‌های آنلاین چند نفره به سرورهایی با توان پردازشی بالا نیاز دارند. نقش سرور بازی یا Game Server ارسال و دریافت داده‌های هر بازیکن و همگام کردن آن‌هاست. سرور بازی برای ایجاد یک تجربه‌ی پایدار برای همه‌ی کاربران، باید منابع زیادی، به ویژه پهنای باند بالا و تاخیر کم، داشته باشد.

راه‌اندازی سرور بازی چگونه است؟
راه‌اندازی سرور بازی چگونه است؟

ساخت سرور بازی در ابر آروان بسیار آسان است. برای شروع، فقط کافی‌ است دیتاسنتر، پردازنده، رم و فضای دیسک را انتخاب کنید تا سرور شما آماده‌ی پیکربندی شود. شما می‌توانید از میان توزیع‌های مختلف لینوکس یا ویندوز سیستم‌عامل موردنظرتان را روی سرور بازی نصب و شروع به میزبانی بازی‌های آنلاین کنید.

آیا سرورهای بازی ابر آروان مدیریت‌شده هستند؟
آیا سرورهای بازی ابر آروان مدیریت‌شده هستند؟

خیر، سرورها پس از نصب سیستم عامل به شکل آنی در اختیارتان قرار می‌گیرد و فرآیندهای نصب سرویس و کانفیگ‌های بازی بر عهده‌ی شما خواهد بود.

آيا امکان خرید سرور بازی به شکل روزانه یا ساعتی وجود دارد؟
آيا امکان خرید سرور بازی به شکل روزانه یا ساعتی وجود دارد؟

بله. شما می‌توانید برای چند ساعت یا یک روز در ابر آروان سرور بازی بسازید و هزینه‌ی آن را به شکل Pay As You Go پرداخت کنید.

چگونه امنیت یک سرور بازی را تامین کنیم؟
چگونه امنیت یک سرور بازی را تامین کنیم؟

برای بهبود امنیت سرور بازی بایدیک رمز عبور پیچیده و قوی انتخاب کنید. توصیه می‌شود همواره سیستم‌عامل سرور خود را به‌روز و قوانین فایروال‌تان را بهینه نگه دارید. هم‌چنین به‌شکل مداوم از داده‌های سرورتان بکاپ بگیرید. همه‌ی این قابلیت‌ها از طریق پنل کاربری ابر آروان در دسترس شما قرار گرفته است.