محصولات
محصولات ویژه
دسته‌بندی بر اساس عملکرد
خدمات سازمانی
سرور ابری ویندوز ابر آروان

سرور ابری ویندوز ابر آروان

با خرید نسل جدید سرورهای ابری ویندوز ابر آروان، می‌توانید تنها در ۳۰ ثانیه با منابع دل‌خواه سرور ابری بسازید و به آسانی آن را پیکربندی و مدیریت کنید.
ساخت سرور ابری ویندوز

خرید سرور ابری ویندوز تنها با چند کلیک

برای راه‌اندازی سرور ابری آروان به آسانی می‌توانید از میان بسته‌های زیر یکی را انتخاب کنید و با منابع و تنظیمات دل‌خواه‌تان، سرور ابری ویندوز بسازید. سرورهای ابری آروان با ارایه‌ی ساختاری منعطف، یک زیرساخت پایدار و مقرون‌به‌صرفه را در اختیارتان قرار می‌دهند.

با انتخاب یکی از نسخه‌های Windows 2019، Windows 2016 یا Windows 2012 R2، امکان خرید سرور ابری ویندوز را خواهید داشت.
شهریار
شهریار
تبریز - ایران
iran
بامداد
بامداد
تهران - ایران
iran
فروغ
فروغ
تهران - ایران
iran
سیمین
سیمین
تهران - ایران
iran
عمومی
ذخیره‌سازی
حافظه‌ای
نام
g2-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۹,۷۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۵,۳۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۴۵,۰۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large2
پردازنده
12 CPU
حافظه‌ای
48 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۶۲,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
200 GB SSD
۸۳,۲۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۲۵,۴۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium3
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۳۱,۰۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
256 GB SSD
۴۱,۳۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-large1
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
24 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۳۷,۴۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۸۱,۴۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی
ذخیره‌سازی
حافظه‌ای
عمومی
ذخیره‌سازی
حافظه‌ای
نام
g1-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
200 GB SSD
۶۹,۱۷۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۹۹,۳۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-xlarge3
پردازنده
24 CPU
حافظه‌ای
128 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۱۲۳,۴۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی
حافظه‌ای
ذخیره‌سازی
نام
g2-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۶,۹۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-medium5
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
24 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۶,۴۷۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۳۸,۰۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-large2
پردازنده
12 CPU
حافظه‌ای
48 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۵۲,۰۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
200 GB SSD
۶۹,۱۷۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۹۹,۳۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۹,۷۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۲۵,۳۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
150 GB SSD
۴۵,۰۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-xlarge2
پردازنده
20 CPU
حافظه‌ای
96 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۱۱۹,۶۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
2016
2019
2022
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر
مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر

قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

دیسک ابری

شما می‌توانید دیسک‌های ابری SSD، HDD و Local Storage را به سرور ابری‌تان متصل کنید.
قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

پیکربندی شبکه

در سرور ابری ویندوز این امکان وجود دارد که ابرک‌تان را در شبکه‌های عمومی یا خصوصی بسازید.
قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

IP شناور

به کمک این قابلیت، می‌توانید به شکل آنی و نامحدود به سرور ابری ویندوزتان، IP ثابت اضافه کنید.
قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

اسنپ‌شات

با اسنپ‌شات گرفتن از وضعیت فعلی سرور، هر زمان که نیاز داشتید، اطلاعات قدیمی را بازگردانی کنید.
قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

اتصال RDP

به کمک قابلیت Remote Desktop می‌توانید از هر نقطه‌ای در جهان، به سرور ابری ویندوزتان متصل شوید.
قابلیت‌های سرور ابری ویندوز ابر آروان

فایروال

با تعریف قوانین فایروالی می‌توانید سطوح دسترسی به سرور را مدیریت و محدود به تیم فنی‌تان کنید.

سرورهای ابری خود را با سیستم‌عامل ویندوز بسازید

سرورهای ابری آروان برای پاسخ‌گویی به طیف گسترده‌ای از چالش‌های شما طراحی شده‌اند. ساخت سرور ابری در بهترین دیتاسنترهای ایران و اروپا، با فراهم کردن زیرساختی پایدار، نیازها و دغدغه‌های فنی شما را رفع می‌کند. با انتخاب یکی از نسخه‌های متعدد ویندوز سرور، می‌توانید یک سرور ابری را به دور از پیچیدگی‌های فنی، ایجاد و پیکربندی کنید.
تنها ۳ گام ساده تا راه‌اندازی سرور ابری وجود دارد. پس از تعیین دیتاسنتر و موقعیت جغرافیایی سرور ابری، نسخه‌ی ویندوز و منابع موردنظرتان را انتخاب کنید تا یک سرور ابری ویندوز در اختیارتان قرار بگیرد.
ساخت سرور ابری ویندوز

مزایای خرید سرور ابری ویندوز

راه‌اندازی سرور ابری ویندوز، علاوه بر منابع و دسترسی اختصاصی، انعطاف، امنیت و قابلیت اطمینان را در اختیارتان قرار می‌دهد.
یکپارچگی
یکپارچگی
یکپارچه با خدمات CDN و DNS ابر آروان برای مدیریت دامنه‌ها
مقیاس‌پذیری
مقیاس‌پذیری
کاهش، افزایش و تغییر اندازه‌ی منابع سرور ابری به‌شکل آنی
پشتیبان‌گیری
پشتیبان‌گیری
تهیه‌‌ی نسخه‌های پشتیبان از سرور به‌شکل لحظه‌ای و مستمر
دیتاسنتر ایرانی
دیتاسنتر ایرانی
افزایش چشم‌گیر سرعت و کیفیت دسترسی برای کاربران ایرانی
سادگی
سادگی
راه‌اندازی و پیکربندی سریع و آسان سرور ابری تنها با چند کلیک
سرعت بالا
سرعت بالا
سرعت بالا در ذخیره‌سازی و تاخیر پایین در بازیابی اطلاعات سرور