خدمات سازمانی
نسل جدید سرور مجازی ابر آروان

نسل جدید سرور مجازی ابر آروان

با خرید نسل جدید سرورهای مجازی (VPS) ابر آروان، تنها در ۳۰ ثانیه با منابع و سیستم‌عامل دلخواه سرور بسازید و آن را به آسانی مدیریت کنید.
راه‌اندازی کن

خرید سرور مجازی ارزان با تنوع و سرعت بالا

برای خرید VPS ارزان با منابع مورد نیاز خود، کافی است از میان بسته‌های کاربردی و به‌صرفه‌ی زیر، سرور مجازی ویندوز یا لینوکس را انتخاب و آن را با یک کلیک راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی و خرید سرور مجازی عمومی، سرور مجازی حافظه‌ای، سرور مجازی پردازشی و سرور مجازی با منابع دلخواه به‌شکل روزانه و ساعتی در همه‌ی دیتاسنترهای ابر آروان امکان‌پذیر است.

خرید سرور مجازی ایران: شما می‌توانید در دیتاسنترهای داخلی آروان با هسته‌ی پردازشی ابری (vCore) قوی، دیسک پرسرعت، پهنای باند بالا و ترافیک داخلی ارزان سرور مجازی ایرانی بسازید. هم‌چنین هزینه‌ی نخستین هسته‌ی پردازشی ابری (vCore) در VPS ایران به‌عنوان «تخفیف» رایگان در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر می‌توانید منابع و قیمت VPS را به تفکیک دیتاسنتر و نوع سرور ببینید.
شهریار
تبریز - ایران
بامداد
تهران - ایران
فروغ
تهران - ایران
سیمین
تهران - ایران
عمومی
ذخیره‌سازی
حافظه‌ای
نام
g2-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۶,۶۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small5
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۷,۷۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۱,۶۷۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium3
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
200 GB SSD
۲۰,۸۸۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۱۶,۸۲۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium3
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۲۰,۷۸۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
256 GB SSD
۲۶,۹۲۸,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-large1
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
24 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۲۵,۱۰۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-xlarge1
پردازنده
16 CPU
حافظه‌ای
64 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۵۵,۷۰۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی
ذخیره‌سازی
حافظه‌ای
نام
g2-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۶,۶۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small5
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۷,۷۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small3
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
3 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۴,۳۲۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۱,۶۷۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-large1
پردازنده
8 CPU
حافظه‌ای
32 GB
ذخیره‌سازی
300 GB SSD
۳۷,۶۸۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Fedora
Windows
Centos
Ubuntu
Debian
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی
ذخیره‌سازی
حافظه‌ای
نام
g1-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۶,۱۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-small5
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۷,۰۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۰,۳۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls1-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۱۵,۱۴۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls1-medium2
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
256 GB SSD
۲۱,۲۸۸,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls1-medium3
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۱۸,۴۴۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls1-medium4
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
16 GB
ذخیره‌سازی
256 GB SSD
۲۴,۵۸۸,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls1-medium5
پردازنده
6 CPU
حافظه‌ای
24 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۲۲,۰۴۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
عمومی
حافظه‌ای
ذخیره‌سازی
نام
g2-small1
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
1 GB
ذخیره‌سازی
25 GB SSD
۲,۱۹۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small2
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۳,۷۸۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small3
پردازنده
1 CPU
حافظه‌ای
3 GB
ذخیره‌سازی
50 GB SSD
۴,۳۲۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۶,۶۳۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g2-small5
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
4 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۷,۷۱۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
ls2-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
12 GB
ذخیره‌سازی
128 GB SSD
۱۶,۸۲۴,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-small4
پردازنده
2 CPU
حافظه‌ای
2 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۶,۱۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
نام
g1-medium1
پردازنده
4 CPU
حافظه‌ای
8 GB
ذخیره‌سازی
75 GB SSD
۱۰,۳۵۰,۰۰۰
ریال/ماهانه
سیستم‌عامل مورد نظر خود را انتخاب کنید
Centos
Ubuntu
Debian
Fedora
Windows
این تنظیمات در پنل آروان قابل تغییر است.
راه‌اندازی سرور
مشاهده‌ی بسته‌های بیش‌تر

امکانات نسل جدید سرور مجازی ابر آروان

با سرورهای مجازی و پرسرعت ابر آروان به راحتی می‌توانید با دسترسی به پنل کاربری‌تان منابع سرور خود را مدیریت و تنظیم کنید و از امنیت و سرعت آن مطمین شوید.

دیسک ابری

به‌شکل آنی هر تعداد دیسک را با هر حجمی، به سرور مجازی‌ ابری‌تان اضافه کنید. دیسک‌های SAS ،SSD و HDD سه سطح متفاوت از سرعت و هزینه را در اختیارتان قرار می‌دهد.

پیکربندی شبکه

در زمان ساخت ابرک شما می‌توانید VPS خود را بر اساس نیازتان در شبکه‌های عمومی یا خصوصی تعریف کنید.

IP شناور

با این امکان می‌توانید تعداد نامحدود IP ثابت را به‌شکل آنی به سرورهای‌ مجازی خود اضافه کنید.

اسنپ‌شات

هر زمان که بخواهید می‌توانید از وضعیت فعلی سرور مجازی Snapshot بگیرید تا در مواقع لزوم به هر یک از Snapshotهای پیشین برگردید.

مانیتورینگ

ابر آروان تمام منابع و داده‌ها را به‌شکل پیوسته مانیتور می‌کند و نتایج را در قالب گزارش‌های تصویری به شما نمایش می‌دهد.

فایروال

برای تامین امنیت سرور مجازی خود، به کمک فایروال می‌توانید سطوح دسترسی به سرور را تعریف و اعمال کنید.

سرور مجازی خود را با سیستم‌عامل‌های لینوکس و ویندوز بسازید

با سرورهای مجازی (VPS) مبتنی بر تکنولوژی ابری آروان می‌توانید سرور مجازی لینوکس و سرور مجازی ویندوز خود را در بهترین دیتاسنترهای ایران راه‌اندازی کنید و در هر لحظه به یک زیرساخت ابری در قالب یک سرور مجازی یا VPS شامل هارد، سوییچ، روتر و فایروال دسترسی پیدا کنید و پاسخ‌گوی درخواست میلیون‌ها کاربر باشید.
در سرورهای مجازی (VPS) ابر آروان به نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل‌های Ubuntu, Centos, Debian, Fedora, OpenSUSE, Windows 2012R2,2016,2019 دسترسی خواهید داشت.

تنها ۳ گام ساده و سریع تا ساخت سرور مجازی

برای راه‌اندازی سرور مجازی ابر آروان با مقیاس‌پذیری آنی، کافی است سه مرحله‌ی ساده را سپری کنید: انتخاب موقعیت جغرافیایی دیتاسنتر، تعیین سیستم‌عامل دل‌خواه و ساخت وی پی اس با منابع مورد نیاز
راه‌اندازی کن
۱
انتخاب موقعیت جغرافیایی سرور
موقعیت مکانی دیتاسنتر مورد نظر خود را از میان دیتاسنترهای موجود مشخص کنید.
۲
انتخاب سیستم‌عامل
سیستم‌عامل مورد نیازتان را از بین انواع مختلف لینوکس، ویندوز یا سیستم‌عامل شخصی‌‌سازی شده انتخاب کنید.
۳
ساخت ابرک
به تناسب نیازتان، تعداد Coreهای CPU، اندازه‌ی RAM و اندازه‌ی دیسک را تعیین کنید.

با انتخاب سرورهای مجازی و مقیاس‌پذیر ابر آروان، زمان و سرمایه‌ی خود را ذخیره کنید.

مقیاس‌پذیری آنی سرور مجازی آروان به شما این امکان را می‌دهد تا به شکل ساعتی و روزانه با توجه به نیازتان، منابع VPS را افزایش دهید، ابرک‌های کوچک و بزرگ بسازید و بدون دغدغه‌ی تامین و نگهداشت منابع، در زمان و سرمایه‌ی خود صرفه‌جویی کنید.

مزایای سرور مجازی ابر آروان

%99
99.9٪ SLA
تضمین Uptime سرورها و جبران خسارت
تغییر اندازه‌ی آنی منابع
تغییر آنی اندازه‌ی ابرک‌ها و منابع مصرفی سرور مجازی
یکپارچه با DNS و CDN ابر آروان
یکپارچه با شبکه توزیع محتوا و DNS ابری آروان برای مدیریت دامنه‌‌ها
۲۴۷
۷×۲۴
پشتیبانی شبانه روزی در ۷ روز هفته
سادگی
فعال‌سازی ساده و سریع سرویس ابری به‌دور از پیچیدگی‌های فنی
امکان استفاده از دیتاسنتر ایرانی
افزایش چشم‌گیر سرعت و کیفیت دسترسی برای کاربران ایرانی
شبکه‌ی خصوصی
ایجاد شبکه‌ی خصوصی در سرویس سرور مجازی آروان
دیسک‌های پر سرعت SSD
سرعت بالا با کم‌ترین تاخیر در ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات
پرسش‌های رایج
پاسخ پرسش‌های مهم خود درباره‌ی سرور مجازی را در این بخش پیدا کنید
برای خرید سرور مجازی از ابر آروان چه کنیم؟
برای خرید سرور مجازی از ابر آروان چه کنیم؟

برای خرید وی پی اس یا همان سرور مجازی کافی است به سایت ابر آروان بروید و پس از ثبت نام در سایت، از پنل کاربری خود وارد بخش سرور ابری شده و بر اساس منابع یا سیستم‌عامل دلخواه سرور بسازید. اگر قبلن در سایت ثبت نام کرده‌اید از میان بسته‌های بالای همین صفحه، سرور مجازی مورد نیازتان را پیدا کنید و پس از تعیین سیستم‌عامل آن روی دکمه ساخت سرور بزنید تا به شکل آنی و بدون وقفه سرور مجازی شما راه‌اندازی شود.

در ابر آروان امکان ساخت سرور مجازی در چه سیستم‌عامل‌هایی را داریم؟
در ابر آروان امکان ساخت سرور مجازی در چه سیستم‌عامل‌هایی را داریم؟

همانند سرور ابری در سرور مجازی نیز علاوه بر خرید VPS ویندوز در همه‌ی نسخه‌ها و توزیع‌ها از آروان، می‌توانید VPS لینوکس خود را هم بر بستر ابری ما راه‌اندازی کنید و از سرعت و پایداری آن اطمینان داشته باشید.

آیا ابر آروان امکان ارایه سرور مجازی روزانه و سرور مجازی ساعتی را دارد؟
آیا ابر آروان امکان ارایه سرور مجازی روزانه و سرور مجازی ساعتی را دارد؟

بله. به دلیل ویژگی مقیاس‌پذیری آنی سرورهای مجازی ابر آروان می‌توانید وی پی اس خود را به شکل ساعتی و روزانه بسازید و در زمان Peak سرور نیز به شکل آنی منابع خود را افزایش دهید و زمانی که دیگر به‌آن نیاز نداشتید سرور را پاک کنید.

قیمت سرور مجازی به چه شکل محاسبه می‌شود؟
قیمت سرور مجازی به چه شکل محاسبه می‌شود؟

قیمت VPS ابر آروان بر پایه‌ی متغیرهای توان پردازشی (CPU)، حافظه تصادفی (RAM)، فضای ذخیره‌سازی، ترافیک مصرفی، تعداد IP مورد استفاده و هزینه‌ی پایه‌ی ساخت سرور محاسبه می‌شود. برای دیدن شیوه‌ی قیمت‌گذاری سرورهای مجازی به صفحه قیمت‌گذاری رایانش ابری بروید.

تفاوت میان سرور ابری، سرور هاستینگ و سرور مجازی چیست؟
تفاوت میان سرور ابری، سرور هاستینگ و سرور مجازی چیست؟

این سه سرویس هر یک نیاز متفاوتی از کاربر را پوشش می‌دهند. هاستینگ سرویسی اشتراکی است که روی یک سرور با استفاده از پنل مدیریتی برای استفاده‌ی چند وب‌سایت ارایه می‌شود. سرور مجازی (VPS) سروری اختصاصی و شخصی است که برای تهیه‌ی آن لازم است فرد درخواست خود را ثبت کند تا شرکت ارایه‌دهنده پس از بررسی، آن را در اختیار کاربر قرار دهد. درنتیجه واگذاری این سرورها به شکل خودکار نیست. سرور ابری شبیه به سرور مجازی است، با این تفاوت که شما می‌توانید همه‌ی مراحل ساخت، نصب سیستم‌عامل، اضافه‌کردن فایروال، شبکه‌ی خصوصی، IP شناور و افزایش و کاهش منابع را خودتان در پنل انجام دهید و برخلاف سرور مجازی نیازی به انجام این مراحل به وسیله‌ی سرویس‌دهنده نیست.