MigMig Kadar Çevik

MigMig Kadar Çevik

ArvanCloud tarafından sunulan MigMig hizmeti, ArvanCloud sunucusu ile ana web barındırma sunucuları arasında güvenli bir bağlantı kurarak dinamik web sayfalarının yükleme hızını büyük ölçüde artırır.
migmig-server

Özel algoritmasını kullanan MigMig, önbelleğe kaydedilemeyen, sürekli değişen dinamik web sayfası içeriklerini sıkıştırır ve web sayfalarının gerekli bant genişliğini, veri iletim süresini ve toplam yükleme süresini azaltmak için değişen bu dosyaları ayrı ayrı gönderir.

Neden ArvanCloud’un MigMig hizmetini kullanmalı?

ArvanCloud’un içerik dağıtım ağı (CDN) istemcilere en kısa sürede ve mümkün olan en yüksek hızda veri göndermenize imkan tanır. CDN kullanılarak bir web sitesinin içerikleri (HTML, CSS ve JavaScript dosyaları gibi), dünyanın her yerinde ArvanCloud sunucularının önbelleğine kaydedilir. Bir kullanıcı tarafından bir web sitesine erişim talebi gönderildiği zaman, kullanıcı bu web sitesini barındıran sunucuya bağlanmak yerine yanıtı en yakın ArvanCloud veri merkezinden alır.
Bununla birlikte, örneğin web sitesinin sürekli olarak yeni haberler yayınlaması gibi bazı sitelerin içeriklerinin sürekli değişiyor olması nedeniyle bunların CDN sunucu önbelleğine kaydedilmeleri uygulanabilir bir çözüm değildir. Web sitesi içeriklerindeki bu hızlı ve dinamik değişiklikler nedeniyle CDN sunucuları bu web sitesi için bir erişim talebi aldıklarında ana sunucu ile yeni bir TCP bağlantısı kurmaya zorlanır ve web sayfalarının yüklenmesi için gerekli kaynakları alır. Bu gibi dinamik kaynakların uygun bir yöntemle önbelleğe kaydedilmemiş olması halinde web sayfaları gecikmeli olarak ve yavaş yüklenir ve bu da ziyaretçiler için kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.
ArvanCloud’un MigMig hizmetini kullandığınız zaman, dinamik sayfalara erişim talebi geldiği her seferinde kaynağın tamamının ana sunucudan CDN’e gönderilmesi yerine sadece bu web sayfalarında gerçekleşen değişimler bu iki sunucu arasında iletilir ve dinamik web sayfaları için içerik önbellek kaydı mümkün olur.

migmig

ArvanCloud’un MigMig hizmetinin avantajları:

Web sayfası yükleme hızında önemli artış

Ana web barındırma sunucusu ile ArvanCloud’un edge sunucusu arasında sürekli TCP bağlantısı Büyük ölçüde sıkıştırılmış küçük boyutlu dosyalar yolu ile yalnızca değişikliklerin iletimi

secure communication
MITM saldırılarını ortadan kaldırmak için güvenli TLS bağlantısı
http request
MigMig yazılım bileşenleri arasında ikili ve çok katmanlı protokol

kullanımı ile tek bir TCP bağlantısı yoluyla çoklu HTTP talepleri gönderme.

ArvanCloud’un MigMig Hizmeti
Hangi Web Siteleri için İdealdir?

Kullanıcılarının çoğu coğrafi olarak ana barındırma sunucusundan uzakta olan web siteleri.

1

Bant genişliği maliyetlerini azaltmayı amaçlayan yüksek bant genişliği gereksinimine sahip web sunucuları.

2

Haber siteleri, aktif webloglar ve sosyal platformlar gibi dinamik ve hızla değişen içerikler sunan web siteleri.

3
dynamic-pannel
customer-user

MigMig yazılımını sunuculara kuran web sitesi sahiplerinin artık yüksek sunucu trafiği konusunda endişelenmeleri gerekmez. Her gün sadece birkaç değişiklik yapılan web siteleri için ise bu hizmet sayesinde trafiğin %98’ine kadarı iyileştirilebilir.

ArvanCloud’un MigMig Hizmetinin Performansına Genel Bakış

MigMig hizmeti, ArvanCloud sunucuları ile web sitesi ana sunucusu arasında güvenli bir bağlantı kuran ve sadece değiştirilmiş ve önbelleğe kaydedilemeyen kaynakların iletildiği bir dizi teknik kullanmaktadır.
Bu hizmet, Gönderici ve Dinleyici adı verilen iki yazılım bileşeninden oluşmaktadır. Gönderici bileşeni dünyanın dört bir yanındaki ArvanCloud sunucularına kurulurken Dinleyici ise ana web barındırma sunucusuna kurulur.

Gönderici ile Dinleyici bileşenler arasında TLS kullanan daimi bir TCP bağlantısı kurulur. Gönderici ve Dinleyici sürekli olarak dinamik web sayfalarını takip eder ve bir erişim talebi alması üzerine iletilen web sayfasının en son sürümünü önbelleğe kaydeder.

Bir talep için gerekli kaynakların mevcut olmaması halinde ArvanCloud sunucusu MigMig hizmetinin bu web sitesi için etkinleştirilmiş olup olmadığını kontrol eder. Etkinleştirilmemiş ise ana web barındırma sunucusuna bir HTTP talebi gönderilir ve gerekli kaynaklar talep edilir.

tcp

Diğer yandan, MigMig hizmeti etkinleştirilmiş ise HTTP talebi Dinleyiciye gönderilmek üzere Göndericiye teslim edilir. Talebi alan Dinleyici, talep edilen web sayfasının gerekli tüm kaynaklarını ana sunucudan ister. Ana sunucudan kaynakları alan Dinleyici bu dosyaları aynı web sayfası için alınmış olan son erişim talebinden önbelleğe kaydedilmiş olan dosya ile karşılaştırır ve özel algoritmasını kullanarak sadece değiştirilmiş dosyaları sıkıştırır. Dinleyici daha sonra sıkıştırılmış dosyayı Göndericiye iletir ve Gönderici bu değişiklikleri en son erişim talebi sırasında güncellenmiş olan önbellek dosyasına ekler. Diğer bir deyişle, bir sayfayı yüklemek için gerekli tüm dosyalar yeniden inşa edilir ve son kullanıcıya gönderilir.

tcp-permanent